-
-
-
-
-
-
-
-

LIAF
Lofoten International Art Festival

LIAF 2019

LIAF 2019 henter inspirasjon fra mylderet av innvånere, materialer, strabaser og prosesser som holder til og foregår innenfor den ekstra vide tidevannssonen som omslutter Lofotøyene. Det åpnes opp for fire samtaler i dialog med dette miljøet, for å observere det avta og utvide seg, og for å følge overgangene i floa og fjæra.

Tidevannssonen er åsted for kontinuerlige ankomster og avganger, og for det som blir borte og det som kommer til syne igjen. Den er nabo med den mektige Moskenesstraumen, og alltid under påvirkning av månen. På denne terskelen mellom land og hav kommer drivgods og adspredt avfall til syne; i tillegg rommer den noen av jordens mest hardføre og eldste planter og dyr – organismer som er gjenstand for de uforutsigbare naturkreftene, liv som rutinemessig må tåle ekstreme variasjoner i temperatur, saltinnhold, oksygennivå, lys og rom. Blant dem kryper sjøstjernen – med ett øye på hver arm, et vitne til flere begivenheter på samme tid.

LIAF blir nå realisert langs kystlinjene til både de vestre og østre delene av Lofoten. Siden oktober 2018 har biennalen initiert et sett med samarbeid med flere kunstnere som vil gi seg i kast med langsiktige engasjement med ulike steder på øyene. Et utvalg av de inviterte deltakerne vil ta del i gjestekunstneropphold på mellom tre til fem måneder, og utarbeide produksjoner og arrangementer i de lokale settingene. De kuratoriske armene til LIAF både veileder og blir veiledet av disse stedene ‒ og av de kunstneriske ideene og prosessene ‒ etter hvert som kunstnerne setter i gang med arbeidet. Disse aktivitetene vil danne grunnlaget for en utstilling og et offentlig program som vil pågå fra 30. august til 29. september 2019.

LIAF består av fem armer: ‘From the horse’s mouth’ er armen som betrakter motstandsdyktighet, fellesskap, beskjeder og kommunikasjon fra menneskelige og annet-enn-menneskelige perspektiver. ‘Thinking tide, sensing scale' retter oppmerksomheten mot (naturlige) fenomener og mekanismene som hendelser blir sanset og målt igjennom. ‘Splash, stress & elasticity’ er armen som ser på menneskelig og ikke-menneskelig migrasjon, sesongbasert turisme, plass, konkurranse og sykluser. ‘Maths, matter & body’ observerer forholdene og spenningene mellom den menneskelige kroppen, solid materie, algoritmer, gravitasjon og statistikk. Den femte, ikke-navngitte, armen er dedikert til det uspesifiserte.

LIAF 2019s kuratorgruppe (Hilde Methi, Neal Cahoon, Karolin Tampere, og Torill Østby Haaland) er opptatt av hvordan de kuratoriske armene gir mulighet for en åpen og organisk prosess som kan være med på å gi energi og tilstedeværelse over tid i forkant av, og gjennom hele festivalen. Med gjestekunstneroppholdene undersøkes det hvordan man kan skape nytt samhold og ny kunnskap som kan virke styrkende for ulike møter og samtaler med det lokale som utgangspunkt.

Deltakere

Flere kommer

Om LIAF

Festivalen ble startet i 1991 med et regionalt og nasjonalt fokus. I 1999 fikk festivalen en internasjonal profil og endret navn til Lofoten International Art Festival. Siden 2009 har Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) og LIAFs kunstneriske råd drevet festivalen.

Festivalen presenterer internasjonale kunstnere i en lokal og stedsspesifikk kontekst og er et åpent, eksperimentelt og inkluderende møtested for kunstnere, besøkende publikum og lokalbefolkningen. LIAF er en festival som utforsker stedets kompleksitet og uendelige muligheter gjennom å legge til rette for en diskursiv, engasjert og sosial plattform, hvor ulike posisjoner, erfaringer og blikk får utfolde seg i møte mellom det lokale og globale. Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen.

LIAF er ikke knyttet til noen permanent plassering eller sted i Lofoten, men blir skapt på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske det lokale landskapet og bevege seg rundt i det. Steder som en park, garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskehjell, et privathus, en butikk, en gammel lagerbygning er alle eksempler på rom som har vært utgangspunkt for festivalens kunstprosjekter.

Hver festival utformes av kuratorer med forskjellig bakgrunn, ideer og praksiser og som på ulike måter fører det kjente og ukjente sammen. Ved å insistere på en åpen og eksperimentell tilnærming kan LIAF på mange nivåer være et sted for utveksling og engasjement, og med det avsløre nye ting om vår verden og oss selv om og om igjen.

LIAF har funnet sted åtte ganger siden 1999 og presentert kunstnere som Gillian Wearing, Lawrence Weiner, AK Dolven, Ken Lum, Olafur Eliasson, Mari Slaattelid, Elmgren & Dragseth, Gardar Eide Einarsson, Pipilotti Rist, Geir Tore Holm, Eija Liisa Athila, Jesper Just, Amar Kanwar, Tori Wrånes, Michel Auder, Kjersti Andvig, John Giorno, Lene Berg, Lindsay Seers, David Horvitz, Mahmoud Khaled, HC Gilje, Karl Larsson, Shilpa Gupta, István Csácány, Lisa Tan og mange flere.

LIAF har vært kuratert av Tor Inge Kveum, Per Gunnar Tverbakk, Vibeke Sjøvoll, Gry Ulrichsen, Göran Christenson, Maaretta Jaukkuri, Taru Elfving, Richard Borgström, Helga-Marie Nordby, Thora Dolven Balke, Linn Pedersen, Anne Szefer Karlsen, Bassam El Baroni, Eva González-Sancho, Arne Skaug Olsen, Matt Packer, Milena Høgsberg og Heidi Ballet.

LIAFs kunstneriske råd

LIAFs kunstneriske råd har seks medlemmer. Rådet er ansvarlig for festivalens overordnede profil og engasjerer kuratorer. Medlemmene av det nåværende kunstneriske råd er:

  • Helga-Marie Nordby (leder)
  • Svein Ingvoll Pedersen (leder NNKS)
  • Sabrina van der Ley
  • Ina Otzko
  • Hanne Hammer Stien
  • Kjetil Berge

Kontakt

Postadresse
Lofoten International Art Festival
NNKS
Postboks 285
8301 Svolvaer

Besøksadresse
North Norwegian Art Centre
(NNKS : Nordnorsk kunstnersenter)
Svolvaer Town Square
Norway

Telefon
400 89 595
Epost
post@liaf.no

Organisasjon
Svein Ingvoll Pedersen
Daglig leder NNKS
Esvein@liaf.no
T41624549

Helga-Marie Nordby
Leder LIAFs kunstneriske råd
Ehelga@liaf.no
T40089595

Berte T. Ynnesdal
Produsent
Epost@liaf.no
T90165243

Kristin Risan
Leder formidlingsprogram
Ekristin@liaf.no
T40089595

Kari Petronella Finstad
Presse & kommunikasjon
Ekari@liaf.no
T90019326

© 2018-2019 LIAF