LIAF 2015 – Disappearing Acts

Med Lofotens natur og kultur og en usedvanlig jernvare- og møbelbutikk som ramme tar LIAF 2015 sitt utgangspunkt i tanken om at vår mulighet til å forandre verden er i ferd med å forsvinne. Teknologisk og økologisk utvikling og historiens gang har ført oss hit, og på ulike steder langs disse linjene stiller kunstnerne i LIAF 2017 fokus. Det dystopiske utgangpunktet får en egen betydning i Lofoten, der økonomi og økologi tradisjonelt forvaltes i en skjør balanse, der vi finner ekstremt salgbare, skjermspareraktige omgivelser og en kulturhistorie med selvforsyning og en distanse fra den den urbaniserte verdens konflikter. Disappearing Acts er en gruppeutstilling med 24 kunstnere fra ulike land, og en rekke kunstverk laget spesielt for LIAF 2015.