Inn mot havnen, langs Henningsværs karakteristiske kaifront ligger utstillingsstedet Nordbrygga.

Orginalt bygget som trandamperi en gang på begynnelsen av 40-tallet av Bergensfirmaet Christian Mohen, et firma som senere ble kjøpt opp av Møllers Tran.  Sigvart Lysvold fra Henningsvær ble formann på trandamperiet, og i 1952 flyttet han og familien inn i andre etasje på Nordbrygga. De hadde både stue, kjøkken og soverom, i tredje etasje bodde flere andre arbeidere. Familien Lysvold ble boende frem til slutten av 50-tallet, og i starten av 60-tallet ble trandamperiet lagt ned.

Brødrene Sørnesen fra Ballstad kjøpte både Nordbrygga og nabobrygga rundt 1970 og drev fiskemottak under Lofotfisket, med både salting og henging helt til 2000-tallet. I 2014 ble Nordbrygga kjøpt av Lofoten Opplevelser som nå setter det i stand til nye oppgaver.

Google Kar