Utstillingsstedet Fredriksenbruket ligger på Bryggmannsholmen, helt øst blant gruppen av øyer som utgjør Henningsvær. 

På Bryggmannsholmen og den nærliggende Saltværsholmen ble det allerede på 1800-tallet drevet næringsvirksomhet knyttet til fiskeriet, blant andre av Henrik Dreyer, som eide hele Henningsvær mellom 1842 og 1882. Fredriksenbruket, slik det står i dag, er karakteristisk for fiskebrukene fra 1950-70-tallet. Det består av flere bygninger, kaianlegg og tørkeområder for fisk. Blant bygningene er også boliger for ansatte. Fiskebruket ble i mange år drevet av Fredriksens Sønner, men driften ble lagt ned på slutten av 1990-tallet.

I 2015 ble Fredriksenbruket kjøpt av et par fra Oslo, som under det tidligere firmanavnet planlegger å sette i stand og ta i bruk fiskebruket til formål innen kunst og kultur.

Google Kart