KaviarFactory

Painting or not

Henningsværveien 13, Henningsvær

Åpningstider: mandag-søndag 10:00-19:00

 

Galleri Lofotens Hus

Fast utstilling med historisk kunst fra Nord-Norge

Hjelskjæret, Henningsvær

Åpningstider: mandag-søndag 10:00-16:00

 

Galleri Lille Kabelvåg

31. aug. – 24. september

Siggen Stinessen, Einar Bangsund, Halvard Kjærvik og Kjell Ove Storvik

Torggata 19, Kabelvåg

Åpningstider: tirsdag – søndag 12:00-15:00

 

Galleri Espolin

2. – 31. september

Doodle Maps – Bjørn Tore Stavang

Storvåganveien 22, Kabelvåg

Åpningstider: mandag – fredag 11:00-15:00

 

Svolvær kunstforening

25. august – 1. oktober

KNIV. Kunstnere i Vågan

Sjømannsgata 3, Svolvær

Åpningstider: onsdag 18:00-20:00, lørdag og søndag 12:00-15:00

 

Nordnorsk kunstnersenter

26. aug – 22. okt

Paradis og Piggtråd. Tor Esaissen i Krysset på Sørvågen – Tor Essaisen

Torget 20, Svolvær

Åpningstider: tirsdag-søndag 10:00-16:00