Trevarefabrikken ble bygget på 1940- og 50-tallet, og var viden kjent for produksjonen av solide trapper og dører. Fabrikken var en viktig inntektskilde for mange håndtverkere og fiskere i Henningsvær gjennom sin 60 år lange historie som industribygg. Det har vært trevarefabrikk, trandamperi og diverse annet før snekkerverkstedet stengte dørene i 2010, med industrihistorien spor dypt innprentet i bygningen. Etter en klatretur til Lofoten i 2014 kjøpte to brødrepar fra Bergen Trevarefabrikken, og er nå i ferd med å sette i stand en ny storstue for konserter, utstillinger, servering og overnatting.

Mer informasjon: trevarefabrikken.no