Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival

Fabrizio Terranovas film er et portrett av den innflytelsesrike amerikansketeoretikeren og feministen Donna Haraway, filmet i Haraways hjem i Nord-California. Haraway er kjent for sin kritiske tenkning der hun forener naturvitenskap, teknologi, kjønnsstudier og identitetsforskning. Filmen utforsker Haraways bruk av historiefortelling som en form for metode, og veksler mellom personlige og intellektuelle herkomsthistorier. Den har fokus på Haraways interesse for feministisk science-fiction som en måte å fortelle historier om verden, og om de som har muligheten til å uttrykke sine erfaringer i denne verdenen. Haraway snakker om viktigheten av å få fram alternative perspektiver til det om kapitalismen og den uunngåelige økologiske ødeleggelsen som vil følge. I stedet oppfordrer hun til å se etter forbindelser utenfor tradisjonelle heteronormative strukturer, og til å oppløse skillet mellom mennesket og andre skapninger på jorda; skapninger vi bør lære av, hjelpe og samarbeide med.

Fabrizio Terranova (født i Italia; bor og arbeider i Brussel, Belgia) er filmskaper, dramaturg og lærer ved École de recherche graphique i Brussel. Her har han vært med å opprette masterprogrammet Récits & Expérimentation / Narration Spéculative (Historier og eksperimentering / Spekulative fortellerteknikker). Han er også medstifter av DingDingDong, et institutt som jobber med å øke bevisstheten rundt Huntingtons sykdom. Nylig publiserte Terranova artikkelen “Les Enfants du compost” (Barna av komposten) i tidsskriftet Gestes spéculatifs (Les Presses du réel, 2015).