Presentajson og nyheter om LIAF på vår samarbeidspartner Biennal Foundation sine nettsider.