LIAF 2017

Sci-fi for å forestille seg fremtider

 

Tiden vi lever i kunne satt scenen for en dystopisk roman. Isbreene smelter, vannet stiger, øyer forsvinner og store deler av det 25 millioner år gamle korallrevet Great Barrier Reef utenfor Australia er døende. Imens presser det økonomiske maskineriet som forårsaker planetens død seg fremover uten stans. Klimaendringene vi har forutsett skjer mye tidligere enn forventet. Likevel klarer vi ikke å samle oss om å utvikle et bærekraftig alternativ til denne historien om forestående ødeleggelse. Til tross for vitenskapelige bevis på at det er umulig å fortsette i samme spor, finnes det foreløpig ikke en tilstrekkelig global forpliktelse til å etablere en handlingsplan. Må det et globalt øko-diktatur til for å tvinge oss ut av handlingslammelsen?

I Taste the Future ønsker å aktualisere ideen om “fremtiden” uten å henfalle til apokalyptisk tenkning. Som kuratorer, har vi brukt science fiction som et verktøy i arbeidet med LIAF 2017. Som tenkemåte utvider sci-fi spekteret av fremtidige scenarier. Sjangerens evne til å forestille seg “hva om?” resulterer ofte i ekstreme historier — visjoner om fjerne steder med alternative samfunn, enten det er utopier eller dystopier. Til syvende og sist handler det om samtidens håp og bekymringer.

Henningsvær

Med utgangspunkt i Henningsvær, et fiskevær med 460 innbyggere, har en gruppe kunstnere blitt invitert til å forestille seg verden om 150 år. Resultatet av dette tankeeksperimentet vises i Trevarefabrikken, Nordbrygga, Fredriksenbruket, Henningsvær Stadion og i gatene mellom dem. Gjennom hele september vil LIAF vise daglige performancer og ha et ukentlig program med film og foredrag. Det hele kulminerer i symposiet The Henningsvær Charter som har til formål å skrive et dekret – en erklæring – for å sikre havene for fremtiden.

Vi ser utstillingen som en mulighet til å tenke sammen og forestille oss hva fremtiden kan bli. Kunstverkene motsetter seg den gamle ideen om en fremtid forbundet med teknologiske framskritt, som resulterer i utnytting av både mennesker og naturen. I stedet tilbyr de en rekke andre fortellinger som strekker seg lengre enn “future as usual”. Dette gjør de gjennom kritisk å undersøke fortiden og muligheter for å oppløse samfunnsstrukturer som opprettholder ulikheter. Fokuset på performance under LIAF 2017 omfavner uforutsigbarhet og motsetter seg ideen om at det bare finnes én mulig fortelling. I stedet rommer utstillingen mange forskjellige historier og mulige fremtider.

Arkiver

To arkiver inngår i utstillingen. Begge blander sci-fi litteratur med forskningsmateriale knyttet til to områder: kommersiell utnytting av jordas ressurser og nasjonsbygging, først og fremst oppgrensning av et politisk territorium bare til fordel for dem som er på innsiden. Havet er et territorium som kompliserer logikken bak nasjonalstater. Da ideen om nasjonalstater ble utviklet på 1600-tallet, ble det bestemt at havene ikke kunne eies. For å sikre fri, global passasje av handelsvarer kunne ingen ha suverenitet over havene (Mare Liberum). I dag risikerer nettopp havene å bli de siste områdene som koloniseres. Havområdenes frihet fra eierskap er under økende press blant annet på grunn ny dypvannsteknologi for gruvedrift og nasjoner som kappes om å gjøre krav på uutnyttede ressurser på havbunnen. Samtidig fortsetter avfall å hope seg opp i verdenshavene uten at noen tar grep eller ansvar1. Som en respons på dette peker mange av kunstverkene i LIAF 2017 mot et forhold til jorda som handler mer om “å tilhøre” enn “å eie”. Det er en oppfordring om å ta kollektivt ansvar for å arbeide mot enøyde, kommersielle krefter, som truer morgendagens globale levebrød.

Milena Høgsberg og Heidi Ballet, 2017

1 Norge, Tyrkia, Indonesia og Papua New Guinea er de eneste landene som tillater deponering av gruveavfall i havet. Til og med store gruvedriftsnasjoner som Kina og Russland har stemt for å innføre et forbud mot dette. For eksempel planlegger Nordic Mining dypvannslagring av avfall fra en rutilmineralåre i Førdefjorden. https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/14/norway-and- turkey-vote- against-ban-on- dumping-mining- waste-at- sea