Anmeldelse i Billedkunst nr. 5 av Natalie Hope O’Donnell