PRESSEMELDING

Lofoten International Art Festival – LIAF

Lofoten, Norge
30. august – 29. september 2019
og flere arrangementer gjennom 2019

 

Hilde Methi er engasjert som kurator for Lofoten internasjonale kunstfestival 2019

– Vi er svært glade for å kunne fortelle at Hilde Methi skal kuratere LIAF 2019. Hun står bak en rekke interessante prosjekter der fellesnevneren er dyptgående forarbeid, langvarig samarbeid med kunstnere og evne til å gi møtene mellom kunst og publikum nye former. Vi ser virkelig fram til å arbeide med Hilde Methi og hennes kuratorgruppe! (Helga-Marie Nordby, leder av LIAFs kunstneriske råd og Svein Ingvoll Pedersen, leder Nordnorsk Kunstnersenter)

Hilde Methi vil arbeide med en kuratorgruppe som består av:
Neal Cahoon, Karolin Tampere og Torill Østby Haaland.

Hilde Methi og kuratorgruppen om oppgaven:

– Med et øye på hver arm vil LIAF 2019 gjøre seg gjeldende i flere deler av Lofoten over en lengre tidsperiode. Vi starter nå med å invitere fire kunstnere eller kunstnergrupper til arbeidsopphold på øyene i øst og vest. Kunstnerisk sensitivitet for materialer vil danne grunnlag for en serie lokale produksjoner. De kunstneriske prosessene vil gi retning til utstillinger som filtres sammen i LIAF i september 2019

Hilde Methi er en kurator bosatt i Kirkenes. Hun bygger langvarige samarbeidsprosjekter som introduserer kunstneriske ideer i lokale sammenhenger. Methi kuraterte og produserte sammen med Sonic Acts (NL) Dark Ecology. Prosjektet presenterte mellom 2014 og 2017 nye installasjoner og performancer i den norsk-russiske grensesonen, og fra 2018 også i andre sammenhenger. Blant andre samarbeid er Rural Reading Room (2012-2015), Mobile Kultur Byrå (2006-) og Samisk kunstfestival, som foregikk på ulike steder i Sápmi og Barentsregionen mellom 2008 og 2011.

Neal Cahoon (UK/IE) er forfatter, praksisbasert PhD-stipendiat ved University of Roehampton (UK) og medlem av Mustarinda gjesteatelierforening i Kainuu-regionen i Finland. I perioden 2016-2017 var han engasjert i kuratorarbeid for TCCE Inside Out Festival, en serie diskusjoner kalt Impossible Partnerships, det praksisbaserte forskningsforumet Work Processing og prosjektet SurreySoundscapes, i samarbeid med TECHNE og Surrey Hills Arts.

Karolin Tampere er en kunstner og kurator, bosatt i Lofoten. For tiden er hun engasjert som kurator ved Nordnorsk Kunstnersenter. I sitt arbeid er hun vært særlig interessert i ulike samarbeidsformer. Hun har siden 2004 bidratt til det evigvarende prosjektet Sørfinnset Skole / the nord land. Sammen med Åse Løvgren initierte hun samarbeidet Rakett, som har pågått siden 2003. Tampere er en del av Ensayos, et feministisk forskningsprogram som forener kunstnere, forskere og lokale aktører omkring spørsmål knyttet til Tierra del Fuegos (CL) politiske økologi.

Torill Østby Haaland har siden 2010 vært kurator og utstillingsleder ved Nordnorsk Kunstnersenter i Lofoten, der hun er ansvarlig for utstillingsprogrammet. Hun har kuratert utstillinger vist i Norge og Norden, som blant andre Skills – thinking through making, telling by hand (2014), Festivalen som ikke ville synke. Kunstfestivalen i Lofoten 1991-2013 (2015) og Paradis og Piggtråd. Tor Esaissen i Krysset på Sørvågen (2017). Østby Haaland har master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. For tiden tar hun en grad i kuratorpraksis ved Universitetet i Bergen.

Om Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF

LIAF er en festival for samtidskunst som finner sted i Lofoten hvert annet år. Siden 1999 har LIAF presentert arbeider av internasjonale kunstnere i en lokal og stedsspesifikk kontekst. LIAF er en festival som utforsker stedets kompleksitet og uendelige muligheter gjennom å legge til rette for en diskursiv, engasjert og sosial plattform, hvor ulike posisjoner, erfaringer og blikk får utfolde seg i møte mellom det lokale og globale. Siden 2009 har Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) organisert LIAF, i samarbeid med et eget kunstnerisk råd. LIAF og NNKS mottar driftstilskudd fra Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Vågan kommune.

Spørsmål kan rettes til:

Helga-Marie Nordby (Leder, LIAFs kunstneriske råd): helga@liaf.no
Svein Ingvoll Pedersen (Daglig leder, NNKS): svein@liaf.no