Utgangspunktet for LIAF 2017 er et ønske om å spekulere rundt fremtiden til Lofoten og havområdene omkring øygruppen. Årets biennale bruker science fiction som modell for å tenke fjerne fremtidsscenarier, og retter blikket 150 år fremover i tid.

Havet har en fremtid som åpner for store muligheter og nye forbindelser, men også potensielle konflikter. LIAF 2017 engasjerer seg i disse og andre spørsmål gjennom å se hvordan kunstnere kan tenke nytt omkring eierskap og tilhørighet i forhold til kyst og hav. I stedet for å forsøke å forutsi fremtiden, ønsker LIAF 2017 å åpne opp et rom for nye former for kunnskap, som vi trenger for å tenke og skape den.

I tillegg til utstillingene byr LIAF på et månedslangt program med åpne foredrag og møter.

*Åpningshelg i Henningsvær med ulike arrangementer: 1.– 3. september, 2017
*Offisiell åpning: 1. september 2017, kl 18:00
*Utstillingsperiode: 1. september 2017 – 1. oktober 2017