Henningsvær har historisk vært ett av Lofotens mest tradisjonsrike fiskevær, og er fremdeles et levende og aktivt samfunn. Spredt utover øyer og skjær forbundet med broer og kunstig anlagte moloer bor ca 450 mennesker året rundt. Under storhetstiden fra slutten av 1800-tallet var ikke Henningsvær eid av en eller flere væreiere men av Nordlands Amt, noe som la grunnlaget for at uvanlig mange aktører i fiskeindustrien etablerte seg her.  Det er fremdeles stor aktivitet under Lofotfisket, men det har også blitt et av Norges mest besøkte turistmål og et møtepunkt for natur- og kultur-interesserte. Broforbindelsen til fastlandet ble etablert først i 1983, noe som kan forklare et usedvanlig godt bevart bygningsmiljø.