Annonsering i forbindelsen med kuratorenes besøk til KiT.