Vi kunngjør med stor begeistring at Heidi Ballet og Milena Høgsberg skal kuratere 2017-utgaven av LIAF, som vil åpne 1. september 2017.

Vi er svært glade for å fortelle at Heidi Ballet og Milena Høgsberg er kuratorer for LIAF 2017. Ballet og Høgsberg utfyller hverandre godt og har begge stått bak en rekke visuelt sterke og utforskende prosjekter. Vi ser virkelig frem til å invitere verden til Lofoten neste år!
(Helga-Marie Nordby, leder av LIAFs kunstneriske råd)

Kuratorene sier dette om oppgaven:

Vi ser frem til å kuratere den neste utgaven av LIAF. Utstillingen vil oppfordre til tenkning rundt Lofotens nære og fjerne fremtid, med utgangspunkt i øygruppens nærhet til Arktis og regionens tiltakende geopolitiske betydning. Fortsatt issmelting i arktiske områder vil gi helt nye tilganger til ressurser i havet, og samtidig åpne alternative seilingsruter som kan gjøre fraktveien mellom Hamburg og Shanghai opptil 30 prosent kortere.»

Ambisjonen er å forlate en måte å tenke på der fastland utgjør det primære og viktigste, og i stedet anerkjenne havet som det essensielle og sammenbindende elementet. Gjennom historien har det definert politiske og økonomiske relasjoner i verden, og Lofoten har hatt en nøkkelrolle i dette bildet.

Heidi Ballet er en frilanskurator basert i Berlin og Brussel. Hun er kurator for en serie satellitt-utstillinger ved Jeu de Paume, Paris og CAPC, Bordeaux, som inkluderer separatutstillinger av Edgardo Aragon, Guan Xiao, Patrick Bernier og Olive Martin og Basim Magdy. Ballet arbeider også med den kommende, forskningsbaserte utstillingen The Morality Reflex, som åpner ved CAC Vilnius i september 2016. Hun kuraterte 2015-utgaven av Brussels Cologne Contemporaries og Let the Body be Electric, Let There be Whistleblowers, sammen med Anselm Franke, ved Dan Gunn Gallery, Berlin (2014). Fra 2013 til 2015 arbeidet hun som researchkurator for utstillingen After Year Zero, som ble vist ved Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2013) og Warsaw Museum of Modern Art (2015). Hun var kuratorassistent for Taipei Biennalen 2012, Modern Monsters, Death and Life of Fiction.

Milena Høgsberg er seniorkurator ved Henie Onstad Kunstsenter (HOK), Oslo, der hun har kuratert separatutstillinger med Torbjørn Rødland, Lea Porsager, Pia Rönicke, Ann Cathrin November Høibo og Omer Fast, samt gruppeutstillingen Arbeidstid, med den tilhørende publikasjonen Living Labor. Hun var medkurator for Yayoi Kusama: In Infinity (2016) og Human Space Machine: Stage Experiments at the Bauhaus (2014). Høgsberg har vært redaktør for publikasjonene Josef Albers: No tricks no twinkling of the eyes (2014), Bauhaus in Norwegian (2014) og Shaped by Time (2012). Ved HOK initierte hun et treårig prosjekt om utstillingsarkiver, A Pendaflex for the Future, et residency for kuratorer som har til hensikt å få skrevet mer om historiske utstillinger og bidra til ny kuratorisk kunnskap. Hun arbeider for tiden med en gruppeutstilling som undersøker virtualitet og materialitet, medkuratert av Alex Klein, som åpner ved HOK i Februar 2017 og senere vises ved ICA, Philadelphia.