Utstillingsstedet Fredriksenbruket ligger på Bryggmannsholmen, helt øst blant gruppen av øyer som utgjør Henningsvær.

Utstillingsstedet Fredriksenbruket ligger på Bryggmannsholmen, helt øst blant gruppen av øyer som utgjør Henningsvær.

 

På Bryggmannsholmen og den nærliggende Saltværsholmen ble det allerede på 1800-tallet drevet næringsvirksomhet knyttet til fiskeriet, blant andre av Henrik Dreyer, som eide hele Henningsvær mellom 1842 og 1882. Fredriksenbruket, slik det står i dag, er karakteristisk for fiskebrukene fra 1950-70-tallet. Det består av flere bygninger, kaianlegg og tørkeområder for fisk. Blant bygningene er også boliger for ansatte. Fiskebruket ble i mange år drevet av Fredriksens Sønner, men driften ble lagt ned på slutten av 1990-tallet.

 

I 2015 ble Fredriksenbruket kjøpt av et par fra Oslo, som under det tidligere firmanavnet planlegger å sette i stand og ta i bruk fiskebruket til formål innen kunst og kultur.