Artikkel av redaktør Mari Rokkan om LIAF sitt nye tilholdssted Henningsvær.
PDF til nedlasting