Artikkel av redaktør Mari Rokkan om LIAF sitt nye tilholdssted Henningsvær.