Hvordan forbruker vi, og hva etterlater vi oss? Hvert år kaster nordmenn i gjennomsnitt 46 kilo mat per person. I samarbeid med lokale matbutikker samler Folkekjøkkenet inn mat som har gått ut på dato, men som fremdeles er spiselig. En gruppe frivillige tilbereder og serverer maten gratis. Prosjektet er initiert av kunstner og bio-laboratorieforsker Liv Bangsund med hjelp av Sun Ps, og tar opp globale spørsmål om matsvinn ved å motarbeide sløsing av ressurser. Tradisjonelle nordnorske verdier som dugnadsånd og samarbeid står sentralt i folkekjøkkenets arbeid. Plattformen ønsker å nå ut til et bredt lag av befolkningen ved å skape en uformell setting hvor man deler ideer, inntrykk og spørsmål.