Seminaret er et samarbeid mellom Lofoten International Art Festival og Nasjonalmuseet og bygger på en kursrekke gjennomført på Museet for Samtidskunst. Kursholder er Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa.

‘Samtidskunst er laget i vår tid, og reflekterer livene til oss som lever i dag. Er du likevel en av de som føler seg utilstrekkelig i møte med samtidskunsten og skulle ønske du kunne ta den til deg på din egen måte? Gjennom ABC hjelper vi deg med dette.

Under Lofoten International Art Festival tar vi for oss forholdet mellom samtidskunst og kunnskap: ”Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen”.

Vi forklarer begrepene, forteller historier og anekdoter, og trekker linjer bakover i kunsthistorien og sidelengs i vår egen tid. Vi stiller spørsmålene: Hva er egentlig konseptkunst, installasjonskunst og performance?’

Velkommen til en kveld i Trevarefabrikken – til nye bekjentskaper, ny kunnskap og innsikt.

Informasjon og registrering her

Seminaret er et samarbeid mellom Lofoten International Art Festival og Nasjonalmuseet og bygger på en kursrekke gjennomført på Museet for samtidskunst. Kursholder er Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa.

For henvendelser i forbindelse med seminaret, kontakt Ann Kristin Sørli, kurator formidling: ann.soerli@nasjonalmuseet.no