Sjøsamiske rettigheter er en problemstilling som har stor overføringsverdi til alle oss som bor langs kysten: Hvem skal ha bruksretten til ressursene utenfor vår egen stuedør?

Alf Ragnar Nielssen «På sporet av det samiske Lofoten»

Nielssen er cand.philol. i historie og var i perioden 2007-17 ansatt som professor i eldre historie ved Nord universitet (Bodø). Han har tidligere hatt stillinger ved Høgskolen i Alta, Universitetet i Tromsø, Lofotmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum. Han har arbeidet mye med nordnorsk regionalhistorie – de siste årene med særlig vekt på samisk historie. Et annet hovedområde har vært internasjonal fiskerihistorie. Han var hovedredaktør for verket Nordlands historie som utkom i 2015 og en av redaktørene for Norges Fiskeri- og kysthistorie (2016). Nielssen er opprinnelig lofoting og bodde flere år av barndommen på Sauøya.

Kamilla Nergård «Sjøsamiske rettigheter»
Nergård kommer fra Tysfjord, har master i jus fra UiT og jobber som rådgiver ved Kystverket i Kabelvåg

Vandring i Henningsvær med Elin Øyen Mar Vister og
Alf Ragnar Nielssen