Utgangspunktet for LIAF 2017 er et ønske om å spekulere rundt fremtiden til Lofoten og havområdene som omgir øygruppen. Derfor vil årets LIAF-biennale rette blikket 150 år fremover i tid. LIAF 2017 bruker science fiction som modell for å tenke fjerne fremtidsscenarier, samtidig som biennalen er sterkt forankret i Henningsvær. Det er første gang LIAF arrangeres i Henningsvær, et fiskevær med 460 fastboende, som i flere hundre år har vært, og fremdeles er, sentralt i lofotfisket.

LIAF 2017 har fått navnet ‘I Taste the Future’ og vil i tillegg til utstillinger presentere et månedslangt program med åpne foredrag, samtaler og performative verker som fokuserer på problemstillinger knyttet til blant annet klimaforandringer, oljeboring, fiske og økosystemer. Havet har en fremtid som åpner for store muligheter og nye forbindelser, men også potensielle konflikter. LIAF 2017 engasjerer seg i disse og andre spørsmål gjennom å se hvordan kunstnere kan tenke nytt omkring begreper som ‘eierskap’, ’tilhørighet’ og ‘ansvar’, samt hvordan identitet er knyttet til sted.