Fra 29. til 30. september i 2017 finner et møte mellom kunstnere og forskere sted på et tidspunkt omtrent 50 år fra nå. Målet med møtet er å legge grunnlaget for å utforme et dekret – en erklæring – som beskriver noen av de fundamentale verdier og prinsipper, ansvarsområder og samarbeidsformer, som vil ha oppstått ut fra utforskning og utnyttelse av havområdene – utforskning og utnyttelse som da allerede ligger i fortiden. Møtet vil etablere en plattform for å drøfte og diskutere ‘de tre økonomiene’ knyttet til havet: mat, transport og utvinning av råmaterialer, og i tillegg hvordan disse påvirker etikk, estetikk og miljø. Denne diskusjonen vil være både kreativ og filosofisk utforskende, men bygger på vitenskapelige fakta, simuleringer av mulige fremtider og strategier for verdisskaping.

Organisert i samarbeid med: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary–Academy, en uavhengig plattform for kulturproduksjon og interdisiplinær forskning på havene, og Trondheim Kunstakademi og det strategiske forskningssenteret NTNU Havrom ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU).

Mer informasjon publiseres snart.