Barn og unge i skolene får en rekke kunstopplevelser i løpet av 12-årig skolegang, men vi som jobber med formidling mot barn og unge bør jevnlig stille oss spørsmålet om vi når våre mål med dette. Og er målene relevante?

Ligger det et potensielt rikere liv i det å bli eksponert for samtidskunst i en opplevelseskontekst – eller er dybdelæring en bedre, om enn mer tidkrevende, metode?

Vi vil diskutere erfaringer og høre forskere, kunstnere, lærere og de unge selv uttale seg.

Påmelding her.

Program:

Kl 11:00 – 12:00 Registrering og lunsj

Kl 12:00 – 12:10 Velkommen

Kl 12:10 – 12:30 Presentasjon av LIAF

Kl 12:30 – 13:10 Lisbet Skregelid og Anna Svingen-Austestad fra Universitetet i Agder presenterer funn fra sin forskning som omhandler barn og unges eksponering for samtidskunst

Kl 13:10 – 13:30 Pause

Kl 13:30 – 14:10 Lærer og elev fra Svolvær skole deler sine erfaringer fra møter med LIAF gjennom flere år

Kl 14:10 – 14:40 Kaffe og kaker

Kl 14:40 – 16:00 Paneldebatt med Lisbet Skregelid, Anna Svingen-Austestad, lærer fra Svolvær skole, elev fra Svolvær skole, Kristin Risan LIAF/NNKS, Kulturtanken.

Kl 16:00 – 17:00 Omvisning med performance

Kl 19:00 Middag på Bryggehotellet

Med forbehold om endringer

Seminaret er gratis. Reise, opphold og middag på Bryggehotellet dekkes av den enkelte.

Målgruppen er DKS-nettverket og samarbeidspartnere som jobber med formidling av kunst til barn og unge.

Det er begrenset med plasser, max 70 deltagere.

Henvendelser kan rettes til:

Ann Kristin Sørli, kurator formidling Nasjonalmuseet, ann.soerli@nasjonalmuseet.no

Kristin Risan, kunstpedagog LIAF/NNKS, kristin.risan@nnks.no