Inn mot havnen, langs Henningsværs karakteristiske kaifront ligger utstillingsstedet Nordbrygga.

Read more

Utstillingsstedet Fredriksenbruket ligger på Bryggmannsholmen, helt øst blant gruppen av øyer som utgjør Henningsvær.

Read more