Inn mot havnen, langs Henningsværs karakteristiske kaifront ligger utstillingsstedet Nordbrygga.

Les mer

Utstillingsstedet Fredriksenbruket ligger på Bryggmannsholmen, helt øst blant gruppen av øyer som utgjør Henningsvær.

Les mer