Annonsering i forbindelse med kuratornes besøk til UiT.