Hold av datoene

savethedate__web_v7

Lofoten Internasjonale Kunstfestival arrangeres i Henningsvær 1. september til 1. oktober 2017 Read more

Programmet for åpningshelgen 1. – 3. september vil omfatte performancer, filmvisninger og foredrag av kunstnere.

Åpning på Trevarefabrikken i Henningsvær 1. september 2017 kl. 18.00.

Kunstnerlisten og det kuratoriske konseptet blir kunngjort i Venezia i mai.

Offentlige presentasjoner av LIAF:
Henningsvær, Festiviteten, 15. mars
Venice Biennial (pressemøte), 12. mai
Oslo, Kunstnernes Hus, 30. mai

For mer informasjon om arrangementet eller LIAF 2017, vennligst kontakt LIAFs presse- og kommunikasjonsansvarlig, Eivind H. Natvig: eivind.natvig@liaf.no

Nordbrygga

Inn mot havnen, langs Henningsværs karakteristiske kaifront ligger utstillingsstedet Nordbrygga. Read more

Orginalt bygget som trandamperi en gang på begynnelsen av 40-tallet av Bergensfirmaet Christian Mohen, et firma som senere ble kjøpt opp av Møllers tran.  Sigvart Lysvold fra Henningsvær ble formann på trandamperiet, og i 1952 flyttet han og familien inn i andre etasje på Nordbrygga. De hadde både stue, kjøkken og soverom, i tredje etasje bodde flere andre arbeidere. Familien Lysvold ble boende frem til slutten av 50-tallet, og i starten av 60-tallet ble trandamperiet lagt ned.

Brødrene Sørnesen fra Ballstad kjøpte både Nordbrygga og nabobrygga rundt 1970 og drev fiskemottak under Lofotfisket, med både salting og henging helt til 2000-tallet. I 2014 ble Nordbrygga kjøpt av Lofoten Opplevelser som nå setter det i stand til nye oppgaver.

Trevarefabrikken

liaf2017_befaring_henningsvaer_051216_009

Utstillingsstedet Trevarefabrikken ligger plassert på Heimøya, med utsikt mot havet og Vestvågøy. Read more

Trevarefabrikken ble bygget på 1940- og 50-tallet, og var viden kjent for produksjonen av solide trapper og dører. Fabrikken var en viktig inntektskilde for mange håndtverkere og fiskere i Henningsvær gjennom sin 60 år lange historie som industribygg. Det har vært trevarefabrikk, trandamperi og diverse annet før snekkerverkstedet stengte dørene i 2010, med industrihistorien spor dypt innprentet i bygningen. Etter en klatretur til Lofoten i 2014 kjøpte to brødrepar fra Bergen Trevarefabrikken, og er nå i ferd med å sette i stand en ny storstue for konserter, utstillinger, servering og overnatting.

Mer informasjon: trevarefabrikken.no

 

Henningsvær

Lofoten Internasjonale Kunstfestival arrangeres i 2017 for første gang i Henningsvær. Read more

Henningsvær har historisk vært ett av Lofotens mest tradisjonsrike fiskevær, og er fremdeles et levende og aktivt samfunn. Spredt utover øyer og skjær forbundet med broer og kunstig anlagte moloer bor ca 450 mennesker året rundt. Under storhetstiden fra slutten av 1800-tallet var ikke Henningsvær eid av en eller flere væreiere men av Nordlands Amt, noe som la grunnlaget for at uvanlig mange aktører i fiskeindustrien etablerte seg her.  Det er fremdeles stor aktivitet under Lofotfisket, men det har også blitt et av Norges mest besøkte turistmål og et møtepunkt for natur- og kultur-interesserte. Broforbindelsen til fastlandet ble etablert først i 1983, noe som kan forklare et usedvanlig godt bevart bygningsmiljø.

Kuratorer for LIAF 2017

Heidi Ballet (left) and Milena Hoegsberg (right) Photo: Jan Zappner
Heidi Ballet (left) and Milena Hoegsberg (right) Photo: Jan Zappner

Heidi Ballet og Milena Høgsberg skal kuratere Lofoten internasjonale kunstfestival 2017 Read more

Vi kunngjør med stor begeistring at Heidi Ballet og Milena Høgsberg skal kuratere 2017-utgaven av LIAF, som vil åpne 1. september 2017.

Vi er svært glade for å fortelle at Heidi Ballet og Milena Høgsberg er kuratorer for LIAF 2017. Ballet og Høgsberg utfyller hverandre godt og har begge stått bak en rekke visuelt sterke og utforskende prosjekter. Vi ser virkelig frem til å invitere verden til Lofoten neste år!
(Helga-Marie Nordby, leder av LIAFs kunstneriske råd)

Kuratorene sier dette om oppgaven:

Vi ser frem til å kuratere den neste utgaven av LIAF. Utstillingen vil oppfordre til tenkning rundt Lofotens nære og fjerne fremtid, med utgangspunkt i øygruppens nærhet til Arktis og regionens tiltakende geopolitiske betydning. Fortsatt issmelting i arktiske områder vil gi helt nye tilganger til ressurser i havet, og samtidig åpne alternative seilingsruter som kan gjøre fraktveien mellom Hamburg og Shanghai opptil 30 prosent kortere.»

Ambisjonen er å forlate en måte å tenke på der fastland utgjør det primære og viktigste, og i stedet anerkjenne havet som det essensielle og sammenbindende elementet. Gjennom historien har det definert politiske og økonomiske relasjoner i verden, og Lofoten har hatt en nøkkelrolle i dette bildet.

Heidi Ballet er en frilanskurator basert i Berlin og Brussel. Hun er kurator for en serie satellitt-utstillinger ved Jeu de Paume, Paris og CAPC, Bordeaux, som inkluderer separatutstillinger av Edgardo Aragon, Guan Xiao, Patrick Bernier og Olive Martin og Basim Magdy. Ballet arbeider også med den kommende, forskningsbaserte utstillingen The Morality Reflex, som åpner ved CAC Vilnius i september 2016. Hun kuraterte 2015-utgaven av Brussels Cologne Contemporaries og Let the Body be Electric, Let There be Whistleblowers, sammen med Anselm Franke, ved Dan Gunn Gallery, Berlin (2014). Fra 2013 til 2015 arbeidet hun som researchkurator for utstillingen After Year Zero, som ble vist ved Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2013) og Warsaw Museum of Modern Art (2015). Hun var kuratorassistent for Taipei Biennalen 2012, Modern Monsters, Death and Life of Fiction.

Milena Høgsberg er seniorkurator ved Henie Onstad Kunstsenter (HOK), Oslo, der hun har kuratert separatutstillinger med Torbjørn Rødland, Lea Porsager, Pia Rönicke, Ann Cathrin November Høibo og Omer Fast, samt gruppeutstillingen Arbeidstid, med den tilhørende publikasjonen Living Labor. Hun var medkurator for Yayoi Kusama: In Infinity (2016) og Human Space Machine: Stage Experiments at the Bauhaus (2014). Høgsberg har vært redaktør for publikasjonene Josef Albers: No tricks no twinkling of the eyes (2014), Bauhaus in Norwegian (2014) og Shaped by Time (2012). Ved HOK initierte hun et treårig prosjekt om utstillingsarkiver, A Pendaflex for the Future, et residency for kuratorer som har til hensikt å få skrevet mer om historiske utstillinger og bidra til ny kuratorisk kunnskap. Hun arbeider for tiden med en gruppeutstilling som undersøker virtualitet og materialitet, medkuratert av Alex Klein, som åpner ved HOK i Februar 2017 og senere vises ved ICA, Philadelphia.